Общи условия и правила

Общи условия и правила

Уважаеми гости с цел Вашия комфорт и уют, моля съблюдавайте следните правила на „Къща Ценови“ :
 • Освобождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 14:00ч.
 • При пристигане вКъща Ценови, гостът е длъжен да представи личен документ.
 • При предварително прекратяване на престоя, заплатената сума не се възстановява.
 • Смяната на спалното бельо се прави на всеки 3 дни.
 • Счупена или липсваща вещ от стаята се заплаща по пазарна цена.
 • При напускане на „Къща Ценови“, след приключване на резервацията, управителят извършва оглед на състоянието на стаите и изправността на ел. уредите, наличната посуда , постелъчно бельо и хавлии.
 • Персоналът на „Къща Ценови“ не носи отговорност за децата Ви. Моля не ги
оставяйте без надзор.
 • Единият от ключовете е за външната врата и ако се прибирате късно - моля заключвайте след себе си.
 • Паролата за Wi-Fi е :  
 • При нужда от гладене, моля използвайте ютията и гладачната маса в
коридора .
 • Механата е с работно време от 08:00ч до 23:30ч като предлага българска кухня.
 • Закуската се сервира от 08:00ч до 10:00ч.
 • Обяд се сервира от 12:00ч до 14:00ч. / с предварителна заявка до 18.00ч. на предния ден /.
 • Вечеря се сервира от 18:30ч до 21:30ч.
С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В „КЪЩА ЦЕНОВИ“ СЕ ЗАБРАНЯВА :
 • Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на Къща Ценови.
 • Предаването на странични лица на ключ от стаята  Ви.
 • Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
 • Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
 • Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
 • Повреждането на имуществото на „Къща Ценови“.
 • Домашните любимци.